Popis

I přes poměrně jednoduchou geologii má stát Missouri velké zásoby nerostných surovin. Řadí se mezi šest států USA s největší těžbou olova, zinku, stříbra, mědi, vápnce, jílu, písku a štěrku. V současné době produkuje špičkové mineralogické vzorky oblast Viburnum Trend v jihovýchodní Missouri v krajích Iron a Reynolds. Vynikající vzorky galenitu, kalcitu, chalkopyritu, pyritu a siegenitu, lze nalézt v řadě muzeí  po celém světě. Doly, které v současné době pracují, jsou Brushy Creek, Buick, Casteel, Fletcher, Sweetwater a West Fork. Některé z dalších dolů oblasti Viburnum Trend se buď uzavřely, nebo byly začleněny do současných činných dolů. Vzorky z oblasti Viburnum Trend mohou mít vápencovou nebo dolomitovou matrici tvořenou obvykle bílými či krémovými klencovými krystaly.

Nabízený vzorek byl získán v roce 2013 na burze v americkém Tusconu, kde se vzorky z této oblasti těší velké oblibě. Vzorek tvoří dvě srostlé krychle galenitu 4 x 4 cm a 2 x 2 cm velké. Součástí vzorku jsou i bílé čiré klence kalcitu velké do 3 mm a drobné krystalky chalkopyritu velikosti do 2 mm. Jedná se o hezký sbírkový vzorek, příhodného formátu,  ze známé světové lokality.