Popis

krychle galenitu částečně pokryté kalcitem a křemen. nenthead,  alston moor, cumbria, anglie.