Popis

Garnierit je vlastně směsí minerálů, a to především vodnatých silikátů niklu a hořčíku a slouží jako významná ruda niklu. Garnierity jsou sytě zelené, žlutozelené až modrozelené, zemité až celistvé. Vznikají chemickým zvětráváním hornin složených převážně z olivínu, který obvykle jako příměs obsahuje i nepatrné množství niklu. Při větrání olivinických hornin je množství látek odneseno pryč a na místě se nikl koncentruje do garnieritu, jehož obsahuje několik procent. Hlavními složkami garnieritů bývají v různém poměru pecorait, népouit, berthierin, brindleyit, willemseit, pimelit, nimit, falcodonit, nontronit, vermikulit a další minerály.

Tato ukázka garnieritu byla získána v roce 1900 pro Mineralogicko-geologický ústav c. k. české techniky v Brně (dnes Vysoké učení technické v Brně) jako dar od c. k. dvorního muzea ve Vídni. Vzorek tvoří kusový garnierit zelené barvy a mastného lesku, na kterém je nalepené staré inventární číslo a je včetně originální cedulky z roku 1900. Nová Kaledonie je typovou lokalitou resp. se zde nacházejí velká ložiska garnieritu. Velmi zajímavý historický vzorek.