Popis

Knižní parametry: brožovaná kniha, 67 stran, 7 černobílých fotografií

satv: zrezivělé sponky je možné lehce vyměnit.

Publikace vás podrobně seznámí orografi a geomorfologií. Makro a mezoreliéfem geomorfologického okrsku Plechého

Obsah:

Ortografické vymezení území …3
Ortografie vlastního geomorfologického
okrsku masívu Plechého …4
Tektonika a geologie granitového masívu Plechého …7
Terminologie …10
Charakeristika údolní a erozní sítě…12
Délka a orientace…12
Analýza údolních tvarů v povodí Světlé…19
Analýza údolních tvarů v povodí Hučiny…24
Analýza údolních tvarů v povodí Jezerního potoka…25
Vývoj a stáří údolních tvarů…29
Makroreliéf geomorfologického okrsku Plechého…33
A. Tvary podmíněné endogenními činitely…33
B. Tvary podmíněné exogenními činitely…36
Mezo – reliéf geomorfologického okrsku Plechého…47
A. Význam puklinových systémů pro vznik a vývoj reliéfu…47
B. Analýza Scheldonových statických diagramů…48
C. Příčiny vývoje a vzniku mrazových srubů a nivačních karů…54
D. další mezoformy reliéfu podmíněné litogickýmmi
vlastnostmi horniny….56
F. Solifunkční tvary…61
Geneze a stáří reliéfu masívu Plechého…61

Závěr…64
Výběr literatury…65