Popis

Kulovité agregáty tabulkovitých pseudohexagonálních krystalků gibbsitu v dutině nefelinitu z kamenolomu Mokrá u Žlutic. Velikost agregátů až 4 mm.