Popis

neobvyklý vzorek sametky – radiálně paprsčité kuličky na krystalech kalcitu