Popis

Vysoce lesklé agregáty stříbrného goethitu. Šachta Drkolnov – Ševčínská žíla.