Popis

Radiálně paprsčité agregáty gonnarditu z klasické lokality Haunštejn

Dříve byl gonnardit z této lokality nesprávně považován za mezolit

Vzorek z roku 1984 ze sbírky K. Rezka