Popis

Větší bohatý vzorek tmavě červených krystalů granátu – almandinu zarostlých ve svoru

Historický vzorek ze sbírky A. Kašpárka – sběr v roce 1966