Popis

Vycpálkův lom patří mezi nejzajímavější mineralogické lokality na území České republiky. Je unikátním nalezištěm krystalů „plovoucího granátu“ (jde o grossular, odrůdu označovanou jako hessonit) ve kře mramoru, která zde vystupuje v nejvyšší části lomové stěny, v bezprostředním nadloží biotitického granitu. Granáty mají tvar rombického dodekaedru. Jejich velikost je běžně kolem 5 cm, některé krystaly mají velikost až 10 cm (hmotnost i přes 2 kg). Obsahují množství uzavřenin, dobře pozorovatelných až mikroskopicky (křemen, kalcit a další minerály). Tyto uzavřeniny jsou hojně přítomny i ve vnější zóně krystalů, a proto krystalové plochy granátů vypreparovaných z mramoru nejsou nikdy hladké. Z téhož důvodu mají z mramoru vyvětrávající krystaly granátu „voštinovitý“ povrch, posetý četnými dolíčky po vylouženém kalcitu. Tenká povrchová zóna krystalů má zpravidla světle červenohnědou barvu, jejich vnitřek je sytě hnědočervený.

Nabízený vzorek představuje dva velké dodekaedrické krystaly hessonitu zarostlé v bílém krystalickém mramoru, přičemž na krystal cca 9 x 9 cm velký narůstá menší krystal cca 4 x 2,5 cm velký. Jedná se o zajímavý vzorek pocházející z roku 1970.