Popis

Co pro krajinu Kladenska znamenají haldy hlušiny vzniklé více než 150 letou hornickou činností? Katalog, vydaný ke stejnojmenné výstavě v Zámecké galerii města Kladna ve dnech 24. 10. – 19. 11. 2006. Obsahuje zkrácenou a populárně pojatou verzi biologické studie provedené na kladenských haldách v letech 2003 až 2005.

Z obsahu:

Václav Cílek: Z čeho jsou složeny haldy

Jiří Sádlo, Lukáš Krinke: Flóra a vegetace kladenských hald

Vít Zavadil: Nemusíme do rezervací / Fauna kladenských hald

Radovan Víta: Haldy v průsečíku zájmů

Zdeněk Kuchyňka: Stručně o historii hornictví na Kladensku a Slánsku

Pavla Žvachtová: Haldy jako obživa, záhuba a nostalgie

R. Schmelzová: Postindustriální krajina aneb odkaz průmyslové revoluce

Tomáš Gremlica a kol.: Budoucnost hald v krajině Kladenska

 

  • Autor: Odpovědní redaktoři Lukáš Krinke a Dagmar Šubrtová
  • Formát: 220 x 198 mm- brožovaný
  • Počet stran: 48
  • Počet vyobrazení:
  • Vydáno: SVM Kladno, 2006