Popis

dvojčata harmotomu do 6 mm na krystalech kalcitu, nález v 90. letech