Popis

pěkný vzorek sodalitového xenolitu s hojnými zrny modrého haüynu a hnědého titanitu z lomu In den Dellen u Mendigu v Eifelu v Německu, velikost vzorku je 95 x 70 x 55 mm