Popis

Tématická příloha zpravodaje Příbramských betlémářů

Zpravodaj vychází nepravidelně třikrát do roka, někdy s tématickou přílohou.

OBSAH: 

Smutné osudy prostých lidí z řad hornických rodin z Březových hor ve druhé pol. 19. století.

V roce 1875 bylo na dole Vojtěch dosaženo 1000 m kolmé hloubky. Ve své době se jednalo o světový rekord.

Roku 1892 se stala největší důlní katastrofa, požár  na dole Marie, který si vyžádal 319 životů horníků.

Z tohoto období je tato zatím nepublikovaná povídka rodáka Karla Poruby.