Popis

velký vzorek tzv. „lebníku“  z klasické zaniklé lokality (bývalý fluoritový důl)