Popis

Velký vzorek hematitu z lokality Hradiště
Vzorek paprsčitých/lebníkových agregátů hematitu