Popis

Lesklé a velmi dobře vyvinuté krystaly hematitu obrůstající ryolitový úlomek. Jedná se o pěkný vzorek z nezvyklé a unikátní lokality.

Vzorek pochází z plošně velmi omezených rozsypů hematitem bohatého ryolitu, který byl původně jako větší blok vytržen při výstupu solného pně z hlubin země. Jedná se o málo známé lokality a tak i vzorků mezi sběrateli je málo. Solné pně v oblasti jižního Íránu jsou geologicky i mineralogicky unikátní oblasti s výskyty již zmiňovaných hematitů (v mnoha formách – včetně dokonalých krystalů a jejich srostlic), krystalovaných křemenů, anhydritů, danburitů, pyritů aj.