Popis

kulovité agregáty heulanditu z lokality Hončova hůrka, velikost vzorku 120x80x80 mm