Popis

Větší pěkný vzorek čistého karlovarského hrachovce – aragonitový pisolit – s  hrášky o velikosti do 7 mm.

Vzorek pochází z výkopu při opravě kanalizace u kostela sv. Máří Magdalény v r. 1974.