Popis

Izomorfní směs minerálu hübneritu (MnWO4) a ferberitu (FeWO4) tvoří minerál wolframit (Fe,Mn)WO4, který je homogenní směsí obou uvedených. Zatímco wolframit je v přírodě relativně běžný minerál, krajní členy izomorfní řady, ferberit a hübnerit, jsou podstatně vzácnější a v čisté formě se nevyskytují téměř vůbec. Okres Pasto Bueno se nachází v severní, středové části Peru, v prodloužení Cordillera Blanca, v centrálních Andách. Označení „důl Pasto Bueno“, přesto že se používá zcela běžně, je více méně nesprávné. Ve skutečnosti se jedná o revír, který zahrnuje doly Huayllapon, Huaura a Consuzo a někdy i další, jako Mundo Nuevo, Compaccha, Tamboras, La Victoria a důl Huaccara. Přesnější lokalizace vzorků pocházejících z této oblasti tak není většinou možná. Oblast Pasto Bueno přestavuje subvulkanické polymetalické wolframitové ložisko žilného typu, které od 80-tých let minulého století poskytuje špičkové vzorky a to nejen hübneritu. Wolframit zde byl objeven v roce 1910 a až do roku 1991 ho těžila společnost Fermin Malago Santolalla e Hijos. Geologicky se jedná o komplex metamorfovaných jurských sedimentů, ve kterých vznikly v souvislosti s terciérním granitem četné polymetalické žíly. Jalovinou je mléčný bílý křemen, často ve velkých krystalech, ve kterých se nachází až 25 cm dlouhé úzce protažené tabulky hübneritu podélně rýhované, červenohnědé a načernalé barvy. Tyto vzorky se řadí jednoznačně mezi nejlepší na světě.

Vzorek byl nalezen v roce 2015 a představuje luxusní ukázku až 8 cm dlouhých, neprůsvitných, podélně rýhovaných, plochých, ukončených, červenočerných, skelně lesklých krystalů hübneritu, zarůstajících do křišťálové drúzy.