Popis

silně lesklé sloupečky hutchinsonitu do 8 mm (velmi vzácný sulfid thalia) na sfaleritu z nejlepší světové lokality