Popis

Poměrně velký hvězdový křemen ze zaniklé lokality Strážník

Vzorek je zespodu seřízlý – viz foto