Popis

Bohatý větší vzorek hroznovitého a korunkovitého hyalitu spolu s bílými polokulovitými až krystalovanými agregáty apatitu (staffelitu) na podložce.