Popis

Vícenice u Moravských Budějovic jsou specifickou lokalitou, kde je hyalit vázaný na metamorfity. Vyskytuje se ve formě povlaků na zvětralých vápenosilikátových horninách. Povrch připomíná kapky vody. Hyalit tu často doprovází zelenožlutý jílovitý minerál nontronit. Za nejlepší naleziště je považovaný Holý kopec (asi 1500 metrů ZSZ od obce), případně Lukovská hora (jižně, asi 1500 metrů Z od obce Lukov).

Velmi bohatá a kvalitní ukázka ledvinitých až krápníčkovitých agregátů hyalitu, které z této lokality silně svítí pod UV paprsky. Hyalit pokrývá na délku jednu třetinu tohoto pěkného vzorku a je doprovázen zelenožlutým nontronitem. Vzorek pochází ze sbírky významného českého sběratele Ing. Jiřího Šimka