Popis

Hyalofán z Chvaletic

Vzorek ze sbírky K. J. Němce (rok 1975). Přesná lokalizace viz cedulka