Popis

velmi vzácný organický minerál se silnou fluorescencí v UV, tvoří žlutozelené šupiny na hornině, kolem je zrnitý metacinabarit