Popis

Jantar se v České republice vyskytuje relativně vzácně a má charkter jen lokálního výskytu. Geologicky je vázán na uloženiny křídového stáří (cenoman, stáří cca 95 mil.let). Litologicky se jedná o poměrně montónní uloženiny, hlavně jílovité pískovce, křemenné pískovce, slínovce až opuky. Nejspodnější cenoman, který je ještě sladkovodního původu, obsahuje místy i sloje nekvalitního uhlí a právě v něm i okolních jílovcích se občas vyskytuje fosilní pryskyřice.

Tato historická ukázka jantaru (2 ks) pochází pravděpodobně z let 1890 – 1920. První má rozměry 4 x 3 x 1,5 cm (12g) a jantar zaujímá plochu cca 2,5 x 1 cm, druhý pak 4 x 2 x 1 cm (8g) s plochou jantaru 1 x 0,5 cm. Ukázka průsvitného, oranžově hnědého jantaru v uhlí pochází z Moravy a na každém kousku je původní inventární číslo. Jistě velmi zajímavá a ojedinělá ukázka jantaru z českého území.