Popis

Hnědý jaspis, tvořený drobnými agregáty goethitu v chalcedonu. Z polních sběrů v okolí lomu.