Popis

Brekciovitý jaspis (s žilkami křemene a kalcitu)

Leštěný vzorek

Nález z roku 2005 na druhé etáži (dnes již odtěženo)