Popis

Bilance téměř 200 let vědeckého výzkumu a populárně vědecký popis evropsky významné paleontologické lokality Trupelník u Kučlína nedaleko Bíliny s rekonstrukcí eocenního života a krajiny v okolí Bíliny.

 

 

Obsah:

 

Úvod…4,

Geologie lokality a okolí…9

Historie geologických a paleontologických výzkumů…27

Rostlinné fosílie…41

Živočišné fosílie…41

Kulčínský mikrosvět…90,

Nejbližší Evropské eocení lokality…96

Život a krajina v eocénu v okolí Bíliny…98

Závěr, literatura…107-111

 

Publikace je v plnobarevném tisku s množstvím fotografií v textu.