Popis

Stébelnatý hnědý johannsenit (manganem bohatéhý pyroxen)

Sbíral známý mineralog Dr. Karel Paděra (v roce 1964), vzorek pochází ze sbírky neméně známého mineraloga Dr. Františka Nováka