Popis

Stříbřitě lesklý jordanit (poměrně vzácný sulfid Pb, As a Sb) s hnědým wurtzitem

V ČR byl jordanit zjištěn pouze v Horním Benešově