Popis

Pěkný typický vzorek kalcitu z Vrančic, rok nálezu 1977