Popis

Tento vzorek kalcitu byl získán ze sbírky profesora Františka Ryby v roce 1918 pro Mineralogicko-geologický ústav c. k. české techniky v Brně (dnes Vysoké učení technické v Brně). Historická cennost tohoto vzorku spočívá v jeho dohledané historii. Prof. Ryba působil jako pedagog na příbramské škole pravděpodobně v letech 1900 až 1918 kdy zemřel, nicméně po dobu svého působení se zasloužil o vznik a rozšiřování sbírkového fondu na škole. Právě po jeho smrti skončil vzorek na technice v Brně. Základ sbírkové expozice, ze které mohl vzorek primárně pocházet, však sahá až do roku 1849, kdy tehdejší rakousko – uherské Ministerstvo zemědělství a lesnictví zakoupilo mineralogickou sbírku, kterou rozdělilo mezi nově vznikající montánní učiliště (pozdější Báňskou akademii) v Příbrami a obdobnou školu v rakouském Leobenu. V Příbrami se sbírky nacházely až do roku 1945, kdy byla akademie, již pod názvem Vysoká škola báňská (1904), přestěhována do Ostravy.

Vzorek tvoří čiré krystaly kalcitu ve vývoji cvočkovce, nízké klence o velikosti cca 3 mm. Vzorek, vzhledem ke svému možnému stáří až cca 170 let, vypadá velmi čerstvě a cvočkovité krystaly jsou pěkně lesklé. Vzorek je s originální cedulkou z roku 1918 a je na něm nalepené staré inventární číslo. Zároveň stojí za povšimnutí, že byl pravděpodobně prasklý a znovu, poměrně neumně, slepený. Jedná se o jistě pozoruhodný a historicky velmi zajímavý vzorek.