Popis

Dutina zeleno – žlutých krystalů kalcitu v dutině grafitické břidlice z Prachovic. Velikost 10cm x 7,5cm.