Popis

velký vzorek krystalů kalcitu s tmavším jádrem o velikosti  240 x 155 x 100 mm, velikost krystalů až 2 cm