Popis

krystaly kalcitu z tmavším jádrem z lomu v Černém Dolu, velikost vzorku je 100 x 55 x 50 mm