Popis

Kulovité agregáty kalcitu sedící na kůře lesklého krystalického heulanditu-Ca