Popis

velká paramorfóza kalcitu po hexagonálních krystalech aragonitu