Popis

Pěkný vzorek křemen-karfolitové žíly ve které tvoří karfolit typické slámově žluté radiálně paprsčité agregáty. Typová lokalita.