Popis

Vzorek radiálně paprsčitého jehlicovitého karfolitu, spolu s fialovým fluoritem a radiálně paprsčitě uspořádanými lesklými krystaly hübneritu (= Mn-bohatý wolframit).

Podložku tvoří typický greisen

Historický vzorek

Horní Slavkov je typovou lokalitou karfolitu