Popis

Velmi kvalitní vzorek kasiteritu

Starý nález ze sbírky M. Komárka