Popis

Velice bohatý vzorek kasiteritu v křemenné žilovině z Přibyslavic u Čáslavi.