Popis

Velký lesklý krystal kasiteritu

Historický vzorek