Popis

lesklé tmavě zelené krystaly klinoatakamitu do 6 mm s kalcitem a malachitem z nejlepšího světového nálezu