Popis

Madagaskarský kopál – jantar je fosilní pryskyřice z různých druhů tropických a subtropických dřevina stáří 1.000 – 100.000 (?) let (pleistocén). V podstatě se jedná o jantar mladého stáří (nevyzrálý jantar), který ještě není zcela fosilizovaný (pryskyřice není plně zpolymerovaná a nachází se v jakémsi přechodném stádiu). Čerstvá pryskyřice uzavřená a zakonzervovaná v horninovém prostředí postupem času mění svou strukturu, dochází k polymeraci jednotlivých komponent a přeměně těkavých a reaktivních složek na stabilní sloučeniny. Na Madagaskaru se hledá v půdě v hloubce od 30 do 80 cm. Je tvrdý, má bradavičnatý povrch, žlutou až červenohnědou barvu a je bohatý na různorodý hmyz (mravenci, sarančata, mouchy, komáři, brouci) a pavouky. Kusy jantaru dosahují velikosti od 1g do max. 1.000 g, přičemž s velikostí kusů klesá množství jejich nálezů. Jsou většinou průhledné a lze je jednoduše opracovávat i leštit. Kopál a jantar se svým vzhledem nijak neliší. Kopál je stejně jako jantar pevný nerost s amorfní strukturou, který lze brousit a leštit a používá se jako šperkový kámen. Na rozdíl od jantaru mohou být kopály o trochu měkčí a jsou zpravidla rozpustné v organických rozpouštědlech (např. v acetonu), přičemž jantar rozpustný není. Kopály zase bývají, na rozdíl od jantarů, mnohem více fosiliferní tzn. že mohou obsahovat velké množství různých živočichů a rostlin.

V letech 2002 až 2005 jsme měli aktivity na Madagaskaru a z této doby také pochází nabízený kus. Jedná se o relativně velkou a sbírkově jistě kvalitní ukázku mladého jantaru (kopálu). Jantar je průsvitný až průhledný, žlutohnědé barvy a dá se vzhledem k velikosti vzorku očekávat, že v něm bude něco uzavřeného. Kus je zajímavý jak z hlediska sběratelského tak klenotnického či esoterického.