Popis

Velký vzorek andalusitu s hojnými zarostlými modrými zrny safíru. Největší zrna/shluky měří 1,2 cm

Na vzorku je také muskovit a skoryl

Jedná se o jiný pegmatit než ten s apatity, ten je nedaleko v poli

Vzorek z roku 1984