Popis

Publikace vás seznámí s nalezišti minerálů ve VČ
Je přehledně uspořádaná  podle prvků – Sulfidy, Halogenidy, Oxidy, Uhličitany, atd.
Vše je také shrnuto v přehledné tabulce  lokalit s výskytem minerálů

Obsah:

Úvod…2

Prvky…2

Sulfidy…3
Minerální ložiska kyzovích rud ve Chvaleticích…3

Halogenidy…4
Fluorit…4

Oxidy…5
Křemen…5
Achát, Jaspis…6

Uhličitany…6
Prachovice…7
Hřídelecká Horka…8

Možnosti sběru minerálů ve východních Čechách tabulka…8
Možnosti sběru minerálů ve východních Čechách mapa…8

Sírany, wolframany a molybdenany…12

Fosforečnany…12

Křemičitany…13
Zeolity…14
Kunětická hora…14

Organické látky…15

Summary…16