Popis

Mimořádně zajímavý vzorek. Z jedné strany jsou velké krychle fluoritu zcela nahrazeny chalcedonem a drobně krystalickým křemenem. Z této strany vzorek porůstají krychličky fluoritu další generace. Z druhé strany jsou velice členité pseudomorfózy křemene nejspíš po barytu, na které narůstá kulovitý agregát krystalů barytu. Běstvina. Velikost 15cm x 11,5cm.