Popis

Starší sbírkový vzorek křišťálu s vláknitým byssolitem na puklině amfibolitu.
Vzorek upraven seříznutím podložky.